Charakteristika:
Vápenec tejto frakcie sa vyrába z prírodného dolomitického vápenca.

Použitie:
Používa sa v hutníckom priemysle a stavebníctve na úpravu terénov a násypy.

Expedícia:
Dodáva sa voľne ložený v nákladných automobiloch.

Technické parametre:

CaCO3 78 – 90 %
MgCO3 7 – 21 %
SiO2 max. 3,0 %
Al2O3 max. 1,5 %
Fe2O3 max. 1,0 %
Zrnitosť GF85
Obsah jemných zŕn f22
Kvalita jemných zŕn MBF10
Objemová hmotnosť 2,41 Mg/m3
Sypná hmotnosť 1,66 Mg/m3
Nasiakavosť WA241

Zabezpečenie kvality:
Kontrola kvality výrobkov je zabezpečená v podnikovom laboratóriu.

print