DOLVAP, s.r.o.

DOLVAP, s.r.o. (predtým Třinecké železárny, závod Lom a vápenka Varín) patrí medzi najväčšie vápenky na Slovensku. Už od svojho vzniku je významným partnerom najväčších hutnických závodov v Českej republike.

Základný sortiment tvoria vápenné, vápencové a dolomitové produkty určené pre hutnícky a sklársky priemysel, stavebníctvo a ďaľšie odvetvia.


Pohľad do histórie

Závod „Lom a vápenka Varín“ vznikol v roku 1925 a hlavným dôvodom bola potreba vápenca a vápna v hutníckom komplexe v Třinci, ktorý hľadal nové zdroje na krytie zvýšenej potreby suroviny pri výrobe surového železa a ocele.

V počiatkoch vzniku závodu fárali robotníci za každých poveternostných podmienok a nemali k dispozícii žiadne ochranné pomôcky. Dobývanie vápenca sa vykonávalo na strmo naklonených stenách na lane pri použití ručnej vŕtacej techniky. Vo vápenke bolo zasa zo začiatku ručné nakladanie a vykladanie pecí. Prvý vápenec bol na železnicu dopravovaný lanovou dráhou Bleichert, ktorá bola na drevených podperách.

Picture

geologický prieskum lokality a výstavba technologického zariadenia lomu a vápenky

1923-1925
Picture

založenie závodu Lom a vápenky Varín

1925
Picture

boli postavené prvé pece typu Dannenberg na výpal vápna

1926
Picture

postavené nové pece typu Sobek

1929, 1939
Picture

postavené nové pece typu Müller

1952, 1954
Picture

výstavba šikmých štol medzi k. 991 – 702

1959
Picture

preorientovanie sa na clonové odstrely (predtým komorové)

1969
Picture

nákup vŕtnych súprav typu Hausherr

1971
Picture

lanovky Transporta (predtým Bleichert a Pohlig) boli nahradené lanopásovým dopravníkom

1976 - 1981
Picture

investičná rozvojová akcia „Rozšírenie a prestavba lomu Polom“

1983 – 1987
Picture

investičná rozvojová akcia „Spracovanie odpadových vápencov“, otvárka lomu Kosová na dolomity a modernizácia vápenky

1985 – 1988
Picture

vznik nového právneho subjektu spoločnosti DOLVAP, s.r.o. ako nástupníckej organizácie závodu Lom a vápenka Varín.

11.11.1993
Picture

postavené nové plynové pece typu Maerz

2005

DOLVAP, s.r.o. – súčasnosť

Spoločnosť vznikla dňa 11. 11. 1993 a v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina je zaregistrovaná v oddieli Sro, vložka č. 1485/L, IČO 31594786, daňové identifikačné číslo SK 2020445911.

Dolvap, s.r.o. se nachádza na strednom Slovensku v okrese Žilina, 13 kilometrov od Žiliny smerom na Terchovú – Vrátnu a patrí medzi najväčšie vápenky na Slovensku. Už od svojho vzniku je Dolvap, s.r.o., (predtým Třinecké železárny, závod Lom a vápenka Varín) významným partnerom najväčších hutnických závodov v Českej republike.

Základný sortiment tvoria vápenné, vápencové a dolomitové produkty určené pre hutnícky a sklársky priemysel, stavebníctvo a ďaľšie odvetvia.

Novodobým historickým medzníkom pre firmu je výstavba nových plynových pecí na výpal vápna typu Maerz a ich uvedenie do prevádzky v júli 2005. Znamená zvýšenie a stabilizáciu kvality vápna a vápenného hydrátu a firme umožňuje vyrábať ako tvrdo, tak mäkko pálené vápno čím sa rozširuje počet odberateľov.

V nadväznosti na neustále sa sprísňujúcu ekologickú legislatívu dochádza k výrazným investíciám aj v ekologickej oblasti.

Produkty

Predaj a marketing
Telefón: 00421/41/5692133
Mobil: 00421 905 492 200
E-mail: obchod@dolvap.sk
Nákup a skladové hospodárstvo
Telefón: 00421/41/5692282
E-mail: nakup@dolvap.sk

Vápenec

Názov Popis
zrnitosť, balenie
Odberné
miesto
merná j. Cena bez DPH
EUR / m.j.
Cena s DPH
EUR / m.j.
 kamenivo 0/4 mm STN EN 12620, 13043 Varín tona 6,95 8,34
 kamenivo 4/8 mm STN EN 12620,13043 Varín tona 7,50 9,00
 kamenivo 8/16 mm STN EN 12620,13043 Varín tona 7,40 8,88
 kamenivo * 16/22 mm STN EN12620,13043 Varín tona 8,30 9,96
 kamenivo – mix 0-4,4-8,8-16 mm Varín tona 7,40 8,88
 kamenivo 0/5 STN EN 13242 Varín tona 5,00 6,00
 dolomitický vápenec 0-16 mm Varín tona 4,90 5,88
 dolomitický vápenec 5-16 mm Varín tona 5,00 6,00
 dolomitický vápenec * 5-32 mm Varín tona 5,00 6,00
 kamenivo * 0-22 mm STN EN 13242 Stráňavy tona 3,00 3,60
 kamenivo * 0-22 mm STN EN 13242 Varín tona 3,50 4,20
 kamenivo 0-63 mm STN EN 13242 Stráňavy tona 4,30 5,16
 kamenivo 0-63 mm STN EN 13242 Varín tona 5,00 6,00
 dolomitický vápenec* 16-32 mm Varín tona 7,70 9,24
 dolomitický vápenec * 32-63 mm Varín tona 8,50 10,20
 dolomitický vápenec 0-125 mm Stráňavy tona 4,60 5,52
 dolomitický vápenec* 0-125 mm Varín tona 5,30 6,36
 dolomitický vápenec * 63-125 mm Varín tona 8,50 10,20
 dolomitický vápenec 0-300 mm Stráňavy tona 4,30 5,16
 dolomitický vápenec * 0-300 mm Varín tona 5,00 6,00
 vápenec veľmi jemne mletý balený, 35 kg Varín tona 51,20 61,44
 vápenec jemne mletý voľne ložený Varín tona 24,70 29,64
 dolomit mletý * voľne ložený Varín tona 24,70 29,64
Pozn.: Pre veľké odbery je možné u zmluvných partnerov dohodnúť zľavu z platného cenníka.
Pre sortiment označený * je odber možný len po predchádzajúcej dohode

Cenník výrobkov je platný od 1.03.2019

Dolomit

Názov Popis
zrnitosť, balenie
Odberné
miesto
odberná j. Cena bez DPH
EUR / tona
Cena s DPH
EUR / tona
 dolomit 5-16 mm Varín tona 5,00 6,00
 dolomit mletý * voľne ložený Varín tona 24,70 29,64

Pozn.:
 Pre veľké odbery je možné u zmluvných partnerov dohodnúť zľavu z platného cenníka.
Pre sortiment označený * je odber možný len po predchádzajúcej dohode

Cenník výrobkov je platný od 1.03.2019

Vápno

Názov Popis
zrnitosť, balenie
Odberné
miesto
merná j. Cena bez DPH
EUR / m.j.
Cena s DPH
EUR / m.j.
 vápno mleté nehasené DL 90 Q balené 30 kg Varín tona 142,90 171,48
 vápno mleté hasené DL 90 S balené 25 kg Varín tona 117,20 140,64

Pozn.:
 Pre veľké odbery je možné u zmluvných partnerov dohodnúť zľavu z platného cenníka.
Pre sortiment označený * je odber možný len po predchádzajúcej dohode

Cenník výrobkov je platný od 1.03.2019


Použitie výrobkov

Použitie vápna

História používania vápna
Prvé dôkazy o používaní vápna ako stavebného materiálu siahajú až do obdobia 4000 prd n.l. a boli to Egypťania, ktorí použili vápenné omietky pri stavbe pyramíd. Nálezy z východného Turecka naznačujú, že začiatky používania vápna v maltách boli už pred 14 000 rokmi. Rozšírenie masového používania vápenných mált prakticky na priemyselnej úrovni však zaviedli až v Rímskej ríši. Vitruvius, rímsky architekt ponúka prvý známy „recept“ na namiešanie vápennej malty.

Malty obsahujúce vápno a piesok potrebujú oxid vápenatý z ovzdušia aby vytvrdli – karbonizovali – a tak sa prakticky premenili späť na vápenec. Táto vlastnosť vápna robí vápno vlastne CO2 neutrálnym, lebo také množstvo technologického CO2, ktoré unikne pri výpale vápna sa opäť naviaže pri vytvrdnutí.

Keďže čisto vápenné malty nemôžu karbonizovať pri kontakte s vodou, Rimania objavili zmes vápna piesku a sopečného pucolánu a tak vznikli prvé hydraulické malty, ktoré používali pri stavbe vodných nádrží, alebo aj známych prvých vodovodov tzv. akvaduktov.

Trvácnosť vápenných mált dokazuje aj Veľký čínsky múr, ktorý je toho 2000 ročným svedkom a dôvody používania tohto stavebného materiálu pretrvávajú dodnes.

Environmentálny význam vápna však bol objavený až v nedávnej minulosti, kedy si široká verejnosť uvedomila potrebu cieľavedomej ochrany životného prostredia. Dá sa povedať, že vápno je materiál, ktorý pochádza z prírody, je veľmi prospešné pre zachovanie čistej prírody a vracia sa späť do prírody. V súčasnosti viac ako 20% produkcie páleného vápna je využívané na účely ochrany životného prostredia.

Vápno je stavebný materiál, ktorý má z pohľadu princípov trvalo udržateľného rozvoja veľkú budúcnosť.

Vlastnosti

 • Vyrába sa zo surovín, ktorých je prakticky všade na našej planéte dostatok (obrovské zásoby vápencov), čiže suroviny sa do vápeniek dovážajú na minimálne vzdialenosti.
 • Výroba je prakticky bezodpadová. Do vápenky sa dovezie vápenec a vyvezie sa hotové vápno, resp. vápenný hydrát. Jediný „odpad“ je CO2, ktorý vzniká pri výrobe ako aj pri spaľovaní palív. Vápno má však tú vlastnosť, že pri tvrdnutí – karbonizácii, musí absorbovať CO2 z okolitého ovzdušia a tak CO2, ktoré bolo uvoľnené pri výpale je opäť viazané pri karbonizácii.
 • O vápne sa dá povedať, že z pohľadu ochrany životného prostredia je to prakticky všeliek. Jeho použitie v rôznych oblastiach vyplýva z nasledovných vlastností vápna:
  • Čistiace vlastnosti vápna
  • zásaditý charakter – slúži na neutralizáciu kyslého prostredia- úprava pH pôdy
  • tvorba vodou nerozpustných zlúčenín – tvorba nerozpustných zlúčenín s väčšinou chemických látok
  • hygroskopická vlastnosť – stabilizácia kalov absorbovaním vody z rôznych kalov
  • hygienické vlastnosti – likviduje baktérie, preto sa hodí na čistenie vôd
  • karbonizačná, resp. dekarbonizačná vlastnosť – vhodné na úpravu tvrdosti vody
  • viazanie síry – odsírovanie spalín v tepelných elektrárniach pri vzniku energo – sadrovca, ktorý je použiteľný pri výrobe cementu

Referencie

Vápno
Naše vápno patrí do kategórie dolomitických vápien. Dodávame predovšetkým pre:

 • hute (kusové a mleté vápno): používa sa ako troskotvorná prísada a na odsírovanie v procese výroby ocele. Pri používaní dolomitického vápna dochádza k zvýšeniu životnosti výmurovky konvertora v hutníckom priemysle. Zvýšený obsah MgO v troske znižuje opotrebenie výmurovky.
  V súčasnosti dodávame pre hute v Česku, Maďarsku, Poľsku.
 • pórobetóny: reakcia s CaOH spôsobuje uvoľňovanie vodíka, ktorý skypruje hmotu a umožňuje vznik malých pórov.
  V súčasnosti dodávame pre: Poľsko, Slovensko, Česko.
 • stavebníctvo: (hydrát, vápno nehasené) – na prípravu mált, pre omietanie a murovanie, na výrobu omietkových zmesí.
  V súčasnosti dodávame na slovenský, poľský, ukrajinský, český, maďarský trh.
 • stabilizácie zemín: zeminy získavajú trvalú súdržnosť, mechanickú pevnosť a zvýšenú odolnosť voči pôsobeniu vody.
  Medzi najväčšie dodávky na stabilizácie zemín patrí stabilizácia plôch pod automobilku Hyundai Nošovice v ČR.


Dolomity
Dolomity majú uplatnenie v:

 • v hutníctve: tvoria troskotvornú prísadu pri výrobe surového železa.
  V súčasnosti dodávame do českých hút.
 • sklársky priemysel: sklársky dolomit tvorí základnú zložku sklárského kmeňa. Prítomnosť MgCO3 uľahčuje taviteľnosť.
  V súčasnosti dodávame do sklárni v Poľsku a Česku.
 • stavebnom priemysle: ako násypový materiál.
  V súčasnosti dodávame na slovenský, český, poľský trh.


Dolomitický vápenec
Dolomitický vápenec má uplatnenie v:

 • hutníckom priemysle: tvoria troskotvornú prísadu pri výrobe surového železa.
  V súčasnosti dodávame do českých hút.
 • stavebnom priemysle:V súčasnosti dodávame na slovenský trh.
 • banskom priemysle:V súčasnosti dodávame do baní v Českej republike.
 • poľnohospodárskom priemysle (mletý vápenec):V súčasnosti dodávame na slovenský trh.


Kamenivá rôznych frakcií
použitie pre

 • stavbu diaľnic, ciest, zásypy a úpravy plôchV súčasnosti dodávame na slovenský trh a poľský trh.
 • výrobu asfaltov a betónovV súčasnosti dodávame na slovenský trh a poľský trh.


Certifikát

Politika kvality spoločnosti DOLVAP, s. r. o.

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať našim zákazníkom kvalitné služby v oblasti spracovania dolomitického vápenca, dolomitu a výrobkov z nich.

Želanie našich zákazníkov je hnacou silou všetkého, čo robíme.

Každý zamestnanec musí mať jasno v politike spoločnosti, pracovných postupoch a pokynoch, patriacich k jeho oblasti zodpovednosti. Každý zamestnanec musí mať ciele v systéme kvality, ktoré spĺňa alebo prekračuje.

Veríme, že prosperovať bude organizácia, ktorá poskytuje zákazníkom najkvalitnejšie služby.

Aby bola naša organizácia najlepšia, musí každý zamestnanec odviesť svoju prácu kvalitne hneď na prvý raz.

Luxus nedostatkov si nemôžeme dovoliť. Iniciatíva, kvalita a zodpovednosť – to je náš pracovný zákon.

I sklamanie zákazníka, plynúce zo zlej skúsenosti si nemôžeme dovoliť. Ak budeme najlepší, znamená to, že i naši ľudia sú vo svojom odbore najlepší.

To znamená že, každý zamestnanec musí poznať svojich zákazníkov, ich očakávania a požiadavky.

Akonáhle každý zamestnanec odovzdá to najlepšie, stane sa naša organizácia najlepšou v konkurenčnom boji a to nielen na domácom trhu, ale i na zahraničnom.


Certifikáty

ISO Certifikáty DOLVAP 

 


Iné


ES Certifikát vnútropodnikovej kontroly


Kariéra

 

Ponuka práce:

Hľadáme ľudí na obsadenie pracovných pozícií vo výrobe strojný zámočník a obsluha zariadení.


Partneri

 


Kontakty

Kontaktné informácie

Predaj a marketing
Telefón: 00421/41/5692133
Mobil: 00421 905 492 200
E-mail: obchod@dolvap.sk
Nákup a skladové hospodárstvo
Telefón: 00421/41/5692282
E-mail: nakup@dolvap.sk

 

DOLVAP, s.r.o.
Priemyselná ul.
013 03 VARÍN
Slovensko
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina,
Oddiel Sro, vl. č.: 1485/L,
IČO: 31594786
daňové identifikačné číslo SK 2020445911
Vedenie spoločnosti – sekretariát
Telefón: 00421/41/5692231
Fax: 00421/41/5692126
E-mail: dolvap@dolvap.sk

 

Ekonomické informácie, plánovanie a financovanie
Telefón: 00421/41/5692232
E-mail: ekonomika@dolvap.sk
Ľudské zdroje, ekonomika a organizácia práce
Telefón: 00421/41/5692731
E-mail: personal@dolvap.sk
Výroba a expedícia
Telefón: 00421/41/5692235
E-mail: vyroba@dolvap.sk

 

Prevádzka spracovania surovín Stráňavy
Telefón: 00421/41/5553414
E-mail: lompolom@dolvap.sk
Prevádzka sprac.a expedície surovín Varín
Telefón: 00421/41/5692134
E-mail: prevadzkavarin@dolvap.sk

 

Investičná výstavby a starostlivosť o HIM
Telefón: 00421/41/5692235, 5692233
E-mail: investicie@dolvap.sk
Starostlivosť o HIM
Telefón: 00421/41/5692110
E-mail: him@dolvap.sk

 

Mapa:

Dolvap, prevádzka Varín N 49°11’54.402″, E 18°51’0.12″

Dolvap, prevádzka Stráňavy, lom Polom N 49°9’50.491″, E 18°49’35.611″

Dolvap, prevádzka Stráňavy, lom Kosová N 49°10’22.654″, E 18°50’5.958″

Aktuality


Nový cenník výrobkov

Spoločnosť DOLVAP, s.r.o. vydala 14.2.2019 nový cenník výrobkov. Cenník výrobkov je platný od 1.3.2019. Vydaním nového cenníka stráca pAkcia

Aktuálne platí  Z Ľ A V A    3 0  %   na kamenivo 0 – 5 mm. Odber z prevádzky Varín. Platnosť akcie predĺžená do odvolania al