Spoločnosť DOLVAP, s.r.o. považuje vaše osobné údaje a ochranu vášho súkromia za dôležitú a preto plníme náš program v rámci ochrany súkromia s cieľom zabezpečiť právo na súkromie.
Ochranu vášho súkromia spoločnosť zabezpečuje v rámci svojich bezpečnostných opatrení. Osobné údaje sú spracúvané iba v súlade so zásadami a zákonom, zásady o ochrane osobných údajov a informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame a aké opatrenia využívame aby zostali pod našou ochranou v bezpečí, nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.

IDO §19 a 20 IS správa registratúry

IDO §19 a 20 IS personalsitika a mzdy-uchádzači o zamestnanie

IDO §19 a 20 IS oznamovanie protispoločenskej činnosti

IDO §19 a 20 IS kamerový systém- oprávnený záujem

IDO §19 a 20 IS evidencia obchodných partnerov