Na výrobok je vydaný ES-certifikát vnútropodnikovej kontroly notifikovanou osobou TSÚS BRATISLAVA.

Charakteristika:
Kamenivo sa vyrába z prírodného dolomitického vápenca.

Použitie:
Kamenivo je vhodné pre stavby budov, ciest a iných stavebných diel.

Expedícia:
Dodáva sa voľne ložený v nákladných automobiloch alebo vagónoch.

Technické parametre:

Veľkosť zŕn 4/8
Zrnitosť GC80/20
Celkové medze a odchýlky na strednom site frakcie D/d<4 G25/15
Tvar zŕn: index plochosti FI20
Tvarový index SI20
Obsah jemných zŕn f2
Nasiakavosť WA241
Odolnosť proti rozdrobovaniu LA25
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu F1
Objemová hmotnosť 2,74 Mg/m3
Sypná hmotnosť 1,36 Mg/m3
Odolnosť proti obrusovaniu MDE15
Odolnosť proti vyhladzovaniu kameniva PSV50

Zabezpečenie kvality:
Kontrola kvality našich výrobkov je zabezpečená v podnikovom laboratóriu a v špeciálnych laboratóriách, nezávislá kontrola prostredníctvom štátnej autorizovanej skúšobne.

print