Na výrobok je vydaný ES-certifikát vnútropodnikovej kontroly notifikovanou osobou TSÚS BRATISLAVA.

Charakteristika:
Kamenivo sa vyrába z prírodného dolomitického vápenca.

Použitie:
Kamenivo je vhodné pre stavby budov, ciest a iných stavebných diel.

Expedícia:
Dodáva sa voľne ložený v nákladných automobiloch alebo vagónoch.

Technické parametre:

Veľkosť zŕn 16/22
Zrnitosť Gc80/20
Tvar zŕn: index plochosti FI20
Tvarový index SI20
Podiel drvených alebo lámaných povrchov zŕn C100/0
Obsah jemných zŕn f2
Nasiakavosť WA241
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu F1
Objemová hmotnosť 2,74 Mg/m3
Sypná hmotnosť 1,43 Mg/m3
Odolnosť proti rozdrobovaniu LA25
Odolnosť proti obrusovaniu MDE15
Odolnosť proti obrusovaniu povrchu AAVDEKLAROVANÁ
Odolnosť proti vyhladzovaniu kameniva PSV50

Zabezpečenie kvality:
Kontrola kvality našich výrobkov je zabezpečená v podnikovom laboratóriu a v špeciálnych laboratóriách, nezávislá kontrola prostredníctvom štátnej autorizovanej skúšobne.

print