Charakteristika:
Mletý vápenec sa vyrába z prírodného dolomitického vápenca.

Použitie:
V stavebníctve na výrobu omietkových zmesí, asfaltov.
V chemickom priemysle sa používa na výrobu hnojív, ako plnivo v gumárenstve a výrobe plastov, pri výrobe papiera a celulózy, pri výrobe farieb ako plnivo, pri výrobe čistiacich prostriedkov a asfaltových krytín.
V poľnohospodárstve sa priamo sa aplikuje do pôdy na odkyslenie.
ÚKSÚP Bratislava je charakterizovaný ako hnojivo do ekologickej poľnohospodárskej výroby.
V sklárskom priemysle sa používa pri výrobe skla.
V baniach sa používa ako protivýbuchová ochrana v baniach v prípade havárie.

Expedícia a balenie :
35 kg papierové vrecia na drevenom rošte. Záručná doba 24 mesiacov.

Technické parametre:

CaCO3 + MgCO3 min. 96 %
z toho MgCO3 min. 7 %
SiO2 max. 3 %
Al2O3 + Fe2O3 max. 2,5 %
Zrnitosť nad 0,5 mm max. 1 %
Zrnitosť nad 0,071 mm max. 25 – 50 %
Vlhkosť max. 1 %

Zabezpečenie kvality:
Kontrola kvality našich výrobkov je zabezpečená v podnikovom laboratóriu a v špeciálnych laboratóriách, nezávislá kontrola prostredníctvom štátnej autorizovanej skúšobne.

print